Danışmanlık

Bilgi Güvenliği, bir firma çin değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, ticari kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur.

 

Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, erişilen bilgilerin mekândan bağımsız olarak taşınmasında ve saklanmasında bilgi güvenliği önemli rol oynamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda pek çok bilginin, elektronik ortamlarda yedeklendiği düşünüldüğünde ve “Bilginin nasıl daha güvenli ve sürekli saklanabilir?”sorusuna cevap olabilecek standartlar incelendiğinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarında ISO 27001 Standardı akla gelmektedir.