Eğitim

Firmamız kapsamındaki profesyonel danışmanlarımız ve eğitmenlerimiz tarafından sunulan

BT Yönetimi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin güncel listesini inceleyebilirsiniz.

 

BT YÖNETİMİ - KURUMSAL EĞİTİMLER LİSTESİ 

·         Yazılım Yönetiminde Çevik Yaklaşımlar Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 15289:2019 Yazılım/Sistem Enformasyon Öğeleri – Dokümantasyon Eğitimi (1 Gün)

·         ISO/IEC 15288:2015 Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 15504 (SPICE) Yazılım Süreçleri Değerlendirme Modeli Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         SCRUM Fundamentals Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (1 Gün)

·         SCRUM Developer Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         SCRUM Master Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         SCRUM Product Owner Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Yellow Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (1 Gün)

·         Six Sigma Green Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Black Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Lean Black Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yönetimi Teknikleri Eğitimi (3 Gün)

·         Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Strateji Geliştirme Uygulamaları Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Temel Yönetim Stratejileri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Organizasyonel Davranış Geliştirme Teknikleri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi  (3 Gün)

·         Ar-Ge Yönetimi Çalışmalarında İnovatif Düşünme Yaklaşımları Eğitimi (3 Gün)

·         EPF (Eclipse Process Framework) ile Web Tabanlı Süreç Modelleme Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) Farkındalık Eğitimi (2 Gün)

·         ISO/IEC 90003 ile Bilgisayar Yazılımı için ISO 9001 Uygulamaları Eğitimi (2 Gün)

·         BT Yönetimi Model ve Standartları Işığında Yazılım Proje Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Konfigürasyon Yönetimine Giriş Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Temel Kavramlar ve Uygulama Prensipleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Eş Düzey Gözden Geçirme Yöntemleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Gereksinim Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Doğrulama ve Geçerleme Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Kalite Güvence Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Risk Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Karar Analizi Teknikleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Süreç Yönetimi Yaklaşımları Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Ölçüm ve Analiz Süreçleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Kestirim (Tahminleme) Yöntemleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Sektöründe ISO 9001 Uygulamaları Eğitimi (2 Gün)