ISO/IEC 12207:2017

ISO/IEC 12207:2017 YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 

(2 GÜN)

 

Bu eğitimin temel amacı; ISO/IEC 12207:2017 yazılım yaşam döngüsü süreçleri standardıyla ilgili temel kavramları anlatmak ve firmalarında ISO/IEC 12207:2017 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen katılımcılara belgelendirme sürecini kolaylaştıracak yol gösterici bilgiler aktarmaktır. Adı geçen eğitim; ISO/IEC 12207:2017 belgelendirmesi yapmak isteyen ve yazılım mühendisliğinin temel konularında bilgi ve yönlendirme ihtiyacı duyan firmalara, kalite yöneticilerine, yazılım kalite güvence uzmanlarına, proje yöneticilerine, konfigürasyon yöneticilerine, iş analistlerine, test uzmanlarına ve yazılım geliştiricilere önemli faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Eğitim Süresi : 2 GÜN

 

Eğitim Tarihleri:  

 

Sınıf Kontenjanı: Maksimum 10 Kişi

 

Eğitmen: Dr. C. Öcal FİDANBOY ( Eğitmenin detaylı özgeçmişi için tıklayınız.)

 

Eğitim Yeri: Fidanboy Danışmanlık Eğitim Merkezi - Sokullu Mehmet Paşa Mah. Nimet Cad. 51/16 Çankaya / ANKARA

 

Toplam Eğitim Ücreti (2 Gün): TL + KDV (Kişi Başı)

İndirimler: Aynı firmadan 3 kişi ve üzeri katılımcılar için % 10,  üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencileri için % 20 indirim uygulanacaktır.

 

Açıklama: Eğitim ücretine katılım belgesi, ara ikramlar (çay/kahve, kuru pasta/öğle arası ikramı) ve basılı sunum dokümanları dahildir. Eğitim, 9:30-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 

Detaylı bilgi için: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

GSM   : (532) 331 2997,   Tel: (312) 475 67 25

Eğitim İçeriği: Aşağıda detayları verilen toplam 6 modülden oluşmaktadır:

Modül 1: ISO/IEC 12207:2017 Standardına Giriş

         ISO/IEC 12207 Standardını Anlamak

         ISO/IEC 12207 Standardının Temel Yapısı

         ISO/IEC 12207 ve İlişkili IEEE Standartları

         ISO/IEC 12207 Standardına Genel Bakış

         ISO/IEC 12207 Standardının Uygulama Prensipleri

         ISO/IEC 12207 Uyarlama Mantığı

         ISO/IEC 12207 Standardına Uygunluk

         Eski Versiyondan Yeni Versiyona Geçiş

         ISO/IEC 12207 ve CMMI İlişkisi

         Eğitim Tasarımına Genel Bakış

         Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 2: ISO/IEC 12207:2017 Anlaşma Süreçleri

Anlaşma Süreçlerine Genel Bakış

         ISO/IEC 12207 Anlaşma Süreçleri (Edinme ve Sağlama)

         ISO/IEC 12207 Edinme Süreci (Edinmeye hazırlık, edinmeyi duyurmak ve sağlayıcıyı seçmek, anlaşmanın sağlanması, izlenmesi ve kabul)

         Sağlama Süreci (Sağlamaya hazırlık, yanıtlama, anlaşma sağlama, ilerletme ve teslimat)

         Özet ve Modül Değerlendirme

 Modül 3: ISO /IEC 12207:2017 Organizasyonel Proje Sağlama Süreçleri

 Organizasyonel Proje Sağlama Süreçlerine Genel Bakış

         Yaşam Döngüsü Modeli Yönetimi Süreci (Süreç sağlama, süreç değerlendirme ve süreç iyileştirme)

         Altyapı Yönetimi Süreci (Altyapının kurulması ve altyapının bakımı)

         Portföy Yönetimi Süreci (Proje tanımlama ve yetkilendirme, portföy değerlendirme ve kapanış)

         İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci (Yetenek belirleme, beceri geliştirme ve beceri edinme)

         Kalite Yönetimi Süreci (Kalite yönetimi planlaması, değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetler)

         Bilgi Yönetimi Süreci (Bilgi yönetimi planlaması, paylaşılması ve yönetilmesi)

         Özet ve Modül Değerlendirme 

Modül 4: ISO /IEC 12207:2017 Teknik Yönetim Süreçleri

Teknik Yönetim Süreçlerine Genel Bakış

         Proje Planlama Süreci (Proje tanımlama, planlama ve aktive etme)

         Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci (Proje değerlendirme ve kontrol planlaması, değerlendirme ve kontrol)

         Karar Yönetimi Süreci (Kararlara hazırlık, karar enformasyonunun analizi, karar yönetimi)

         Risk Yönetimi Süreci (Risk yönetimi planlaması, risk profili yönetimi, risk analizi, risk izleme ve işleme)

    Konfigürasyon Yönetimi Süreci(KY Planlama, konfigürasyon tanımlama, değişiklik yönetimi, release kontrolü, konfigürasyon durum muhasebesi, konfigürasyon değerlendirme)

         Enformasyon Yönetimi Süreci (hazırlık, gerçekleştirme)

         Ölçüm Süreci (Ölçüm hazırlığı, ölçüm gerçekleştirme)

         Kalite Güvence Süreci (hazırlık, ürün ve hizmet değerlendirmesi, süreç değerlendirmeleri, QA kayıtları ve raporlarının yönetilmesi)

         Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 5: ISO /IEC 12207: 2017 Teknik Süreçler

Teknik Süreçlere Genel Bakış

    İş ve Misyon Analizi Süreci (Hazırlık, problemlerin ve fırsat alanlarının belirlenmesi, çözüm alanı karakterizasyonu, alternatif çözümlerin değerlendirilmesi, iş ve misyon analizinin yönetimi)

     Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinim Tanımlama Süreci (Hazırlık, paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, önceliklendirme, operasyonel kavramlar, müşteri ihtiyaçlarının gereksinimlere dönüşümü, analiz ve ihtiyaç yönetimi)

         Sistem/ Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Süreci (Hazırlık, gereksinim tanımlama, analiz ve yönetim)

         Mimari Tanımlama Süreci (Hazırlık, mimari, model ve aday mimari geliştirme, tasarım bağlantısı, değerlendirme ve yönetme)

         Tasarım Tanımlama Süreci (Hazırlık, tasarımı oluşturma, alternatifleri değerlendirme ve tasarımı yönetme)

         Sistem Analizi Süreci (Sistem analizi stratejisi tanımlama, sistem analizi yapma ve yönetme)

         Özet ve Modül Değerlendirme 

Modül 6: ISO /IEC 12207: 2017 Teknik Süreçler – Devamı

         Uygulama Süreci (Hazırlık ve uygulama)

         Entegrasyon Süreci (Hazırlık, entegrasyon, sonuçları yönetme)

         Doğrulama Süreci (Hazırlık, doğrulama, sonuçları yönetme)

         Geçiş Süreci (Hazırlık, geçiş, sonuçları yönetme)

         Geçerleme Süreci (Hazırlık, geçerleme, sonuçları yönetme)

         İşletim Süreci  (Hazırlık, işletim, sonuçları yönetme, müşteri desteği)

         Bakım Süreci (Hazırlık, bakım, sonuçları yönetme, lojistik desteği)

         Yazılım Tasfiye Süreci (Hazırlık, tasfiye, sonuçlandırma)

         Özet ve Modül Değerlendirme

Kimler Katılmalı: Kalite Yöneticileri, Kalite Uzmanları, Kalite Güvence Sorumluları, Yazılım/Sistem Geliştirme Uzmanları, BT Proje Yöneticileri ve BT Mühendis ve Personelleri, konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Kazanımlar:

Eğitime katılanlar;

ISO/IEC 12207:2017 standardının temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının nasıl uygulanacağı konusunda genel bir fikir edinirler.

ISO/IEC 12207:2017 standardının süreçlerini ve süreç detaylarını bilirler ve yorumlarlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının CMMI modeliyle nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının eski revizyonla farklılıkları hakkında bilgi sahibi olurlar.