Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Eğitimin Adı: Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Temel Kavramlar ve Uygulama Prensipleri (2 Gün/Toplam 12 Saat/ Online)

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı; yazılım konfigürasyon yönetiminin temel ilkeleri, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde konfigürasyon yönetiminin rolü ve önemi, konfigürasyon yönetimi uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çözümleri, konfigürasyon yöneticisinin rol ve sorumlulukları, kurumsal konfigürasyon yönetimi politikalarının belirlenmesi, konfigürasyon yönetim planı kavramı, konfigürasyon yönetimi ortamının kurulması ve yönetimi, konfigürasyon değişikliklerinin kontrolü, konfigürasyon durumunu izleme ve raporlamaya yönelik prensipler, konfigürasyon öğelerinin teslimi, temelhat/baseline oluşturma, fiziksel ve fonksiyonel konfigürasyon denetimlerinin ne olduğu ve yazılım üretimi sürecinde nasıl gerçekleştirildiği konularında bilgiler vermektir. Eğitimde ayrıca; ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı’nın konfigürasyon yönetimi süreçleri, SPICE – ISO/IEC 15504 Standardı’nın konfigürasyon yönetimi süreçleri, CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) konfigürasyon yönetimi süreçleri/uygulamaları ve ISO 90003’ün yazılım konfigürasyon yönetimi bakışı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitimin Süresi: Uzaktan/Online olarak (Zoom programı ile) gerçekleştirilen eğitimin toplam süresi 2 Gün (Toplam 12 saat) tir. (Eğitim saatleri, katılımcıların ortak taleplerine göre farklı günler içinde istenilen saat dilimleri şeklinde düzenlenebilir.)

Katılımcı Sayısı: Eğitim katılımcısı sayısı, firma talebi ile belirlenir. (Bununla birlikte, eğitimin etkinliği açısından bir firmadan en fazla katılımcı sayısının 25 kişi olması önerilmektedir.)

Eğitim İçeriği:

Modül 1: Konfigürasyon Yönetimine Giriş - Temel Kavramlar

Yazılım Konfigürasyon Yönetimi (KY) Nedir?

Yazılım Geliştirmede Konfigürasyon Yönetiminin Rolü ve Önemi

Konfigürasyon Yöneticisi’nin Rol ve Sorumlulukları

KY Uygulanmadığında Karşılaşılan Temel Problemler ve Çözümleri

Eğitim Tasarımına Genel Bakış

Özet ve Modül 1 Değerlendirme 

Modül 2: Uluslararası Model ve Standartların Konfigürasyon Yönetimi Süreçlerine Bakış

ISO/IEC 12207:2017 Standardı’na Göre Konfigürasyon Yönetimi

SPICE-ISO/IEC 15504 Standardına Göre Konfigürasyon Yönetimi

CMMI Modeline Göre Konfigürasyon Yönetimi

ISO 90003:2014’ün Konfigürasyon Yönetimine Bakışı (ISO 9001 Yazılım KY Süreci)

Özet ve Modül Değerlendirme 

Modül 3: Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve Uygulamalarına Genel Bakış-I

    Konfigürasyon Yönetimi Planlaması

       Kurumsal Konfigürasyon Yönetimi Politikalarının Belirlenmesi

       Konfigürasyon Öğelerini Belirleme

       Kurumsal Temelhat Alma Politikalarına Yönelik Öneriler

       Kurumsal Arşivleme Politikalarına Yönelik Öneriler

       Kurumsal Konfigürasyon Raporlama Politikaları

       Konfigürasyon Yönetim Planı Hazırlama

       KY Planlarına Yönelik Standartlar

       Konfigürasyon Yönetimi Ortamının Oluşturulması

       KY Ortamı Kurulması

       KY-Donanım Ortamlarının Kurulmasına Yönelik Öneriler

       KY Repository İçin Mimari Haritalama Örneği

       Versiyonlama Yöntemlerine Yönelik Öneriler

       KY-Yazılım Ortamlarının Kurulmasına Yönelik Öneriler

       Entegrasyon Alanlarının Yaratılması

       Konfigürasyon Yönetimi Değişikliklerinin Kontrolü

       Değişiklik isteği açma, güncellenme, kabul veya reddetme

       Değişiklik isteği için zamanlama, iş atama, değişiklik doğrulama

       Mühendislik Değişiklik Talebi Formu Oluşturma ve Süreci

       Özet ve Modül Değerlendirme

  

 Modül 4: Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve Uygulamalarına Genel Bakış-II

 Konfigürasyon Durumu İzleme ve Raporlama

       KY Raporlama Mekanizmasına Yönelik Öneriler

       KY Uygunsuzluklarının Raporlanması ve Takibi

       CASE tabanlı Uygulama Önerileri

Konfigürasyon Denetimleri

       Fiziksel ve Fonksiyonel Konfigürasyon Denetimleri

       KY Denetim Bulgularının Raporlanması ve Takibi

       Konfigürasyon Denetimi Kontrol Listesi Uygulaması

Konfigürasyon Öğelerinin Değişikliği Serbest Bırakımı/Teslimi

       Değişikliğin Gerçekleştirimi

       Check-in, check out, source kontrol, deliver ve rebase kavramları

        Temelhat/Baseline oluşturma

Temel Hatların ve Teslimlerin Yönetilmesi

       Yaygınlaştırma/Deployment Biriminin Oluşturulması /Temelhat

Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 5: Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve Uygulamalarına Genel Bakış-III

 

Proje Yönetimi Süreci ve Konfigürasyon Yönetimi Süreci İlişkisi

Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Uygulamalarında Temel Hususlar

IEEE Standartlarına Göre Konfigürasyon Yönetim Planı Oluşturma - Örnek Çalışmalar

Yazılım Geliştirme Projelerinde Konfigürasyon Yönetimi Uygulama Önerileri

CASE Tabanlı KY Çözümleri Konusunda Öneriler

Özet ve Modül Değerlendirme