Firmamız kapsamındaki profesyonel danışmanlarımız ve eğitmenlerimiz tarafından sunulan

BT Yönetimi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin güncel listesini inceleyebilirsiniz.

 

BT YÖNETİMİ - KURUMSAL EĞİTİMLER LİSTESİ 

·         CMMI Temelli Süreç Yönetimi ve Süreç Uygulamaları Eğitimi (3 Gün)

·         CMMI ve Çevik Yaklaşımlar Eğitimi (3 Gün)

·         CMMI ve ISO/IEC 12207:2017 Entegrasyonunda Süreç Yaklaşımları Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Yönetiminde Çevik Yaklaşımlar Eğitimi (3 Gün)

·         CMMI ve SCRUM Entegrasyonunda Güncel Yaklaşımlar Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 15289:2019 Yazılım/Sistem Enformasyon Öğeleri – Dokümantasyon Eğitimi (1 Gün)

·         ISO/IEC 15288:2015 Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         ISO/IEC 15504 (SPICE) Yazılım Süreçleri Değerlendirme Modeli Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         SCRUM Fundamentals Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (1 Gün)

·         SCRUM Developer Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         SCRUM Master Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         SCRUM Product Owner Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Yellow Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (1 Gün)

·         Six Sigma Green Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Black Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Six Sigma Lean Black Belt Uluslararası Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (2 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yönetimi Teknikleri Eğitimi (3 Gün)

·         Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Strateji Geliştirme Uygulamaları Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Temel Yönetim Stratejileri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Organizasyonel Davranış Geliştirme Teknikleri Eğitimi (3 Gün)

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi  (3 Gün)

·         Ar-Ge Yönetimi Çalışmalarında İnovatif Düşünme Yaklaşımları Eğitimi (3 Gün)

·         EPF (Eclipse Process Framework) ile Web Tabanlı Süreç Modelleme Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) Farkındalık Eğitimi (2 Gün)

·         ISO/IEC 90003 ile Bilgisayar Yazılımı için ISO 9001 Uygulamaları Eğitimi (2 Gün)

·         BT Yönetimi Model ve Standartları Işığında Yazılım Proje Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Konfigürasyon Yönetimine Giriş Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Temel Kavramlar ve Uygulama Prensipleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Eş Düzey Gözden Geçirme Yöntemleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Gereksinim Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Doğrulama ve Geçerleme Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Kalite Güvence Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Risk Yönetimi Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Karar Analizi Teknikleri Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Süreç Yönetimi Yaklaşımları Eğitimi (3 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Ölçüm ve Analiz Süreçleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Sektöründe Kestirim (Tahminleme) Yöntemleri Eğitimi (2 Gün)

·         Yazılım Sektöründe ISO 9001 Uygulamaları Eğitimi (2 Gün)

 

BT YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ LİSTESİ

·         CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) Temelli Süreç Yönetimi Danışmanlığı

·         CMMI ve SCRUM Entegrasyonu ile Çevik Süreç Yönetimi Danışmanlığı

·         ISO/IEC 12207:2017 Temelli Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Danışmanlığı

·         ISO/IEC 15288:2015 Temelli Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri Danışmanlığı

·         ISO/IEC 15289:2019 Temelli Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Enformasyon Danışmanlığı

·         SPICE (ISO/IEC 15504) Temelli Yazılım Yaşam Döngüsü Süreç Değerlendirme Danışmanlığı

·         SCRUM Temelli Çevik BT Yönetimi Danışmanlığı

·         Savunma Sektöründe AQAP Temelli Süreç Yönetimi Danışmanlığı

·         ISO/IEC 12207 ve SCRUM Entegrasyonu ile Çevik BT Yönetimi Danışmanlığı

·         Yazılım Proje Yönetiminde Süreç Yönetimi ve Çevik Uygulamalar Danışmanlığı

·         Yazılım Sektöründe (ISO/IEC 90003 Temelli) ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi İyileştirme Danışmanlığı

·         Yazılım Sektöründe TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) Danışmanlığı

·         BT Yönetiminde Six Sigma Temelli Süreç İyileştirme Danışmanlığı

·         Bilişim Sektöründe Strateji Geliştirme Danışmanlığı

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yönetimi Danışmanlığı

·         Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri Uygulama Danışmanlığı

·         Bilişim Sektöründe Temel Yönetim Stratejileri Geliştirme Danışmanlığı

·         Bilişim Sektöründe Organizasyonel Davranış Geliştirme Danışmanlığı

·         Bilişim Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yöntemleri Danışmanlığı 

·         Ar-Ge Yönetimi Çalışmalarında İnovatif Düşünme Danışmanlığı