Kurucu

Yirmi yılı aşkın bir süredir yazılım geliştirme ve BT kalite yönetim sistemleri model-standartları, yazılım kalite güvencesi, süreç iyileştirme projeleri yönetimi, çevik yöntemler ve yönetim bilişim sistemleri konularında çalışmalar yapan Dr. C. Öcal Fidanboy, 1972 yılında Ankara'da doğdu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik (Fen) Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İlk tezli yüksek lisansını HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi aldı. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) ve yapay zeka teknikleri kapsamındaki tez konusuyla, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. DOKTORA derecesini BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri: Teknokentler Örneği” isimli DOKTORA TEZİ ile aldı. İş yaşamı boyunca, başta TÜRK TELEKOM Teknoloji Başkanlığı (2012 ve 2014 yılları arasında 2 yıl) ve TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (2002 - 2012 yılları arasında 10 Yıl) olmak üzere; LİKOM Yazılım (2000-2002 yılları arasında 2 yıl), PREKONS A.Ş, 1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası, ORT A.Ş. gibi kamu/özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşta Kalite Sistemleri Yöneticiliği ile Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı görevlerini yürüten Dr. Fidanboy; 2014 yılında FİDANBOY Danışmanlık Ltd. firmasını kurdu. Ankara'daki birçok üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. Halen Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi'dir.