Kurucu / Başdanışman / Eğitmen / CMMI Uzmanı

  • İşletme (Yönetim ve Organizasyon), PhD.
  • Bilgisayar Müh., MSc
  • Kimya Müh., MSc
  • Kimya Müh., BSc
  • İşletme, BBA
  • Halkla İlişkiler, AS

Yirmi yılı aşkın bir süredir yazılım geliştirme ve BT kalite yönetim sistemleri model-standartları, yazılım kalite güvencesi, süreç iyileştirme projeleri yönetimi, çevik yöntemler ve yönetim bilişim sistemleri konularında çalışmalar yapan ve CMMI Enstitüsü onaylı CMMI Uzmanlığı (Certified CMMI Associate) sertifikasına sahip olan Dr. Cemalettin Öcal Fidanboy, 1972 yılında Ankara'da doğdu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik (Fen) Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İlk tezli yüksek lisansını HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi aldı. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) ve yapay zeka teknikleri kapsamındaki tez konusuyla, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. DOKTORA derecesini BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri: Teknokentler Örneği” isimli DOKTORA TEZİ ile aldı. İş yaşamı boyunca, başta TÜRK TELEKOM Teknoloji Başkanlığı (2012 ve 2014 yılları arasında 2 yıl) ve TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (2002 - 2012 yılları arasında 10 Yıl) olmak üzere; LİKOM Yazılım (2000-2002 yılları arasında 2 yıl), PREKONS A.Ş, 1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası, ORT A.Ş. gibi kamu/özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşta Kalite Sistemleri Yöneticiliği ile Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı görevlerini yürüten Dr. Fidanboy;  2014 yılından itibaren kurucusu olduğu FİDANBOY Danışmanlık firmasında Başdanışman olarak, başta Profesyonel CMMI Danışmanlığı olmak üzere, bilişim sektörüne yönelik birçok kalite modelleri ve standartları konularında danışmanlık ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. 2012-2013 yılları arasında yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde CENG 482 kodlu Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi dersleri verdi. 2010 yılından bu yana SATEM Komutanlığı'nda CMMI ve süreç yönetimi konularında eğitimler verdi. TED ÜNİVERSİTESİ İşletme Bölümü’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Organizasyon Teorisi (lisans), İş Etiği ve yönetim/liderlik (yüksek lisans) dersleri verdi. Halen ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ'nde yüksek lisans düzeyinde Çağdaş Yönetim Teknikleri (MBA), Proje Yönetimi (MBA) ve Kalite Yönetimi (Endüstri Müh. Y. Lisans) dersleri vermektedir. Aynı zamanda BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nde TBY 332 kodlu Ar-Ge Yönetimi dersleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları (İş Deneyimi: 21+ Yıl)

Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Organizasyonel Davranış, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, Kalite Güvence Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Süreç İyileştirme, Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, CMMI - DEV, CMMI - ACQ, CMMI - SVC, SCAMPI, AQAP, IEEE Stds, ISO/IEC 12207, ISO27001, ITIL, Mil-STD 498, SPICE, SCRUM, ISO 9001:2000, RUP, Atlassian JIRA, AtlassianGIT-Stash, Software Quality Management, Software Engineering, Software QualityAssurance, Management Information Systems, Case Tools (ClearCase, ClearQuest, StarTeam, JIRA, GIT, Stash, TFS, etc), Software Project Management, Software Configuration Management, Internal-External Audits, CMM I- SCAMPI Class A, B, C Formal AprraisalTeam Memberships, Improvement Projects Management, Intermediate Concepts of CMMI Certificate, ISO 9001 Lead Appraiser Certificate, Proje Yazma ve Yönetimi Uzmanlığı, CMMI-Institute Certified CMMI Associate.

Eğitim Durumu

2010 2016 Başkent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Ana Bilim Dalı – Yönetim ve Organizasyon Bölümü - DOKTORA - CGPA: 3.7 / 4

Tez Konusu: Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Selami SARGUT

2008 - 2009 Çankaya Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü –Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)  - TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.5 / 4

Tez Konusu: Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) İçin Yapay Zeka Yöntemlerinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Reşit TOLUN

1996 - 1998 Hacettepe Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.1 / 4

Tez Konusu: Hidroksil grubu taşıyan makro gözenekli polimerik mikrokürelerin boy ve gözeneklilik özelliklerine sentez koşullarının etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S.Ali TUNCEL

1990 - 1995 Ankara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü – LİSANS

2006 - 2010 Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü – LİSANS

2006 - 2008 Anadolu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Programlar Bölümü - Halkla İlişkiler - ÖN LİSANS

2006  - 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – Bilgi Teknolojileri Programı - (IDE_A / 1Yıl, 8 Ders)

2007 - 2008 Sakarya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - MEB / Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı Programı (1Yıl, 8 Ders)

1985 - 1988 Bahçelievler Deneme Lisesi, Ankara

 

İş Deneyimleri

1- FİDANBOY CONSULTING LTD

Kurucu, Başdanışman, Certified CMMI Associate
Ankara,  Ekim 2014 - Halen

İş Tanımı: Kurucusu olduğu Fidanboy Danışmanlık LTD. (Carnegie Mellon University – ISACA - CMMI Institute Partner) kapsamında yönetilen CMMI çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunda başdanışmanlık ve tüm CMMI uygulama eğitimlerinin verilmesi. CMMI modeli kapsamındaki süreç varlık kütüphanesi (PAL) ve web tabanlı süreç yönetim platformu (EPF) kurgulama çalışmaları. Firmalara CMMI hazırlık sürecinde CASE aracı uygulama ve yönetim desteği. SCAMPI C, SCAMPI B ve SCAMPI A Takım üyelikleri. Readiness Review hazırlıkları kapsamında PIID oluşturma ve sürekliliği sağlama desteği.

Dr. C. Öcal FİDANBOY Danışmanlığında Başarıyla Tamamlanan Bazı CMMI Projeleri

            ·      ETİYA Bilgi Teknolojileri A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A (Aralık 2018)

·       MEBİTECH Bilişim A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A (Ekim 2017)

·       TÜRKTRUST A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A (Şubat 2017)

·        ICTERRA Bilgi ve İletişim A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A  (Nisan 2016)

·        TİGA BİLİŞİM LTD. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi - SCAMPI A (Temmuz 2015)

·        İŞLEM GIS A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A (Nisan 2015)

·        T2 YAZILIM A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A (Şubat 2015)

·        TÜRK TELEKOM GRUBU ( CMMI L2 Olgunluk Seviyesi) -  SCAMPI A (Aralık 2013)

·        TÜBİTAK – BİLGEM (UEKAE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A ( Temmuz 2010)

·        TÜBİTAK- BİLGEM (İLTAREN)-CMMI - SCAMPI C Değerlendirmesi (2011)

·        TÜBİTAK – BİLGEM (BTE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi)  – SCAMPI A (Aralık 2008) - ATM Takım Üyeliği

·      TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI A (Haziran 2008)

·        TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI B Değerlendirmesi (Haziran 2007)

·        TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI C Değerlendirmesi (Haziran 2006)

2- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi  Bölümü

Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

Başkent Üniversitesi, Ankara, Şubat 2017- Haziran 2017 , TBY 332 – Ar-Ge Yönetimi Dersleri

3- TED ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (İngilizce),
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

TED Üniversitesi, Ankara, Eylül – 2016  (devam ediyor)

BA 453 – Organizasyon Teorisi Dersleri (İngilizce) - Eylül 2016 - Şubat 2017

BA 588- İş Etiği (Yüksek Lisans Dersleri) - Şubat 2017 - Haziran 2017

BA 589  Yönetim ve Liderlik  (Yüksek Lisans Dersleri) - Eylül 2017 - Şubat 2018

4-TÜRK TELEKOM A.Ş.

Teknoloji Başkanlığı - Teknoloji Yönetişimi ve Bütçe Planlama Müdürlüğü,
Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanı / Kalite Güvence Yöneticisi

KORVUS IT, TOBB İkiz Kuleler, Ankara Temmuz 2012 – Ekim 2014

İş Tanımı: Teknoloji Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen CMMI-DEV ve CMMI-ACQ süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Kurum içi gerçekleştirilen yazılım geliştirme projelerinde Kalite Güvence Yöneticiliği. Süreç iyileştirme ve yazılım süreç iyileştirme faaliyetleri. Başarıyla tamamlanan Türk Telekom CMMI A resmi denetimlerinde SCAMPI denetçiliği ve SCAMPI denetim takım üyeliği. TT yazılım kalitesi Readiness Review çalışmaları. Türk Telekom bünyesindeki yazılım kalitesi, süreç yönetimi, CMMI, diğer kalite ve CASE araçları eğitimleri.

5- ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce),
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

Çankaya Üniversitesi, Ankara
Eylül 2012 - Devam ediyor

CENG 482 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi Dersleri (İngilizce), Eylül 2012 - Şubat 2013

MAN 526 - Çağdaş Yönetim Teknikleri Dersleri (İngilizce), Eylül 2017 - Şubat 2018

IE 510 - Kalite Yönetimi (İngilizce) - Endüstri Müh. Bölümü, Şubat 2018 - Haziran 2018

MAN 530 - Proje Geliştirme ve Yönetimi Dersleri (İngilizce), Şubat 2018 - 

Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği

6-TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi)

Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü - G951, Ankara
Kalite Yöneticisi / Uzman Araştırmacı

Ağustos 2009 - Haziran 2012

İş Tanımı: Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Enstitü bünyesinde, CMMI kapsamında yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, denetimi ve yönetimi. RUP (Rational Unified Process) ve EPF (Eclipse Process Framework) temelli web tabanlı süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve uygulamaları. CMMI-L3 sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPIA takım üyeliği.

7-  TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi)

Yazılım ve Veri Mühendisliği Enstitüsü - G222, Ankara

Kurumsal Kalite Güvence Temsilcisi / Proje Yöneticisi Yardımcısı / Uzman

Yazılım Kalite Güvence Uzmanı Haziran 2005 - Ağustos 2009

İş Tanımı: Enstitü kapsamında gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme projesinin planlanması, denetlenmesi ve yönetimi. AQAP, ISO 9001:2000, ISO /IEC 12207, SPICE standartlarının planlanması, denetimi, model entegrasyonu ve yönetimi. Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi. CMMI Sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPI A takım üyeliği. (Kamu sektöründeki ilk CMMI Seviye 3 Projesi).

8-  TÜBİTAK - UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)

İLTAREN - Yazılım Geliştirme Bölümü, Ankara

Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı

Ocak 2004 - Haziran 2005

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000, AQAP 150, AQAP 160, AQAP 110, belgelendirme çalışmalarının planlanması, entegrasyonu, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi.

9-TÜBİTAK - UEKAE İLTAREN - Ankara Ofisi, Ankara
Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı

Haziran 2002-Ocak 2004

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, projelerin IEEE, ISO/IEC 12207 ve ISO 9001:2000 ve diğer standartlara uygunluğunun sağlanması.

10-PREKONS A.Ş., Ankara

Kalite Güvence / Kalite Kontrol Müdürü

Ocak 2002- Haziran 2002

İş Tanımı: Fabrika bünyesindeki ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Kalite Kontrol Laboratuarının sorumlu yöneticiliği.

11-LİKOM YAZILIM A.Ş., Ankara
Yazılım Kalite Güvence Müdürü

Temmuz 2000-Aralık 2001

İş Tanımı: Firma bünyesindeki Yazılım Kalite Yönetimi ve yazılım süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. (Yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Projesi.)

12-1011. ASKERİ ANATAMİR BAKIM FABRİKASI (3. Ana Bakım), Ankara

Kalite Güvence Mühendisi - Kalite Sistem Geliştirme Kısım Amiri (Yedek Subay)

Temmuz 1999-Temmuz 2000

İş Tanımı: Fabrika kapsamındaki Toplam Kalite Yönetimi, süreç iyileştirme faaliyetleri, AQAP 120 ve ISO 9001:2000 çalışmalarında yönetici sorumluluk. Oluşturulan üç kalite çemberi için çember liderliği.

13-ORT A.Ş., Ankara
Kalite Güvence Müdürü

Şubat 1998 -Mart 1999

İş Tanımı: Firma bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması.

 Yayınlanmış Makaleleri, Bildirileri ve Tezleri

 Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M., “Atıf Karmaşıklığı ve Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme”, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi, 10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara.

 Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M., ,, “İç Girişimcilik Davranışlarında Öz-Liderilik Stratejilerin Rolü: Sürdürüleblir Rekabetçi Avantaj Açısınfan Bir İnceleme ”,  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi, 10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara.

 Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M., ,, “İş Yaşamında Yalnızlığın Organizasyonel Yaratıcılığa Etkisi: Ar-Ge Çalışanları Kapsamında Bir Araştırma”, 4.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım, 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 Yeloğlu H. O., Fidanboy C. Ö., Serpoush, M., Özturk, A.,, “The Effects of Organizational Silence On Organizational Learning: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support”, Europan Academy of Management (EURAM) -EURAM 2016 - Paris, FRANCE

 Fidanboy C. Ö., Yeloğlu, H.O., Serpoush, M., “Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme”, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 6-7 Kasım 2015, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2015

 Fidanboy C. Ö., Serpoush, M., “A System Dynamics Model for The Number of International Inbound Tourists in Turkey”, 1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indicators), Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye

 Fidanboy C. Ö., Serpoush, M., “Kültürlerarası İletişim Yeteneğinin Sanal Takım Performansına Etkisi”, 14. İşletmecilik Kongresi – Aksaray Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 7-9 Mayıs, 2015.

 Fidanboy C. Ö., Serpoush, M., “Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü”, Örgütsel Davranış Kongresi - Melihşah Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 7-9 Kasım, 2014.

 Serpoush M., Fidanboy C. Ö., “An AHP Framework for Hotel Selection Based on Maslow’s Needs Hierarcy”, Tourman 2014, 9. International Conference “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 Sept, 2014, Burhaniye, Turkey

 Fidanboy C. Ö., Alan H., “Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme”, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı; Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on Office Management

 Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O., "The Impact of Organizational Change On Formalization Perception: An Application of IT Sector", International Journal of Business and Management Studies, Vol 5, No 1, 2013, ISSN: 1309-8047, July 10, 2013

Fidanboy C. Ö., Alan H., “Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İşbirliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İş Birliği Oluşumuna Etkileri”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, The
Journal of Defense Sciences, Mayıs/May 2013, Cilt/Volume 12, Sayı/Issue 1, 123- 145. ISSN: 1303-6831

Fidanboy C. Ö. , Alan H., “Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Görüşmede Sahtecilik Davranışı İlişkisinde Öz-Liderlik Stratejilerinin Aracılık Etkisi”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 276-281, Mayıs 2013

Fidanboy C. Ö., Alan H., “Koşul Bağımlılık Bakış Açısıyla Örgüt Yapısı ve İnovasyon Stratejisi İlişkisi: Elektronik Sektöründe Bir İnceleme”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya May 30, 2013, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 157- 163, Mayıs 2013

Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O., “Örgütsel Değişimin Koşul Bağımlılık Faktörleri Algısına Etkisi: Bilişim Sektörü Örneği”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi (12Th. National Management Congress), Bildiriler Kitabı, Syf. 195-199, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Turkey

 Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O., “The Impact of Perceived Team Performance on Formalization and Mediating Role of Social Networks: An Empirical Study on Software Development Teams”, 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2013), April 25, 2013, Sentido Zeynep Golf & Spa Resort and Hotel, Belek, Antalya, Turkey

 Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O., “The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of IT Sector”, INTERNATIONAL CONFERENCE on BUSINESS and MANAGEMENT (ICBM 2013), The Social Sciences Research Society::SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, AYDIN

 Fidanboy C. Ö., Alan H., “Strateji ve Yapı İlişkisinde CMMI Süreç Modelinin Aracı Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme”, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa 237-241, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara

 Alan H. Fidanboy C. Ö., “Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme”,11. Ulusal BüroKon Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 4-6 Ekim 2012

 Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O., “Performans Değerlendirmelerine Paradigmatik Bir Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir İnceleme”, Journal of Economics and Management Research, Vol:1, No:1, ISSN: 2146-9237, pp, 75-91, July 1, 2012, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi, 2012

 Alan H., Fidanboy C.Ö., "Öz Yeterlik Algısı ve Kişilik Özelliklerinin Öz Liderlik Stratejilerine Etkileri: Bilişim Sektörü Yöneticileri Kapsamında Bir İnceleme", 1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6-8, Eylül 2012

Fidanboy C.Ö., Şahin S., Yeloğlu H. O., "Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi", 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Syf. 91 -97, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2012

 Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "Bilişim Sektöründe Katılımcı Kültürün Sağlanması Üzerine CMMI ve P-CMM Kapsamında Bir İnceleme", YAEM 2011, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2011

 Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "Yazılım Süreç İyileştirmenin Sosyal ve Kültürel Boyutları Üzerine CMMI Modeli Kapsamında Bir İnceleme", 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2011

Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi", Çankaya University Journal of Science & Engineering ISSN 1309 - 6788, Volume 7 (2010), No:2 41, 54, Çankaya Üniversitesi, 2010

Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "CMMI Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi Süreç Alanı'nın ISO 9001:2008 ve ISO/IEC 12207:2008 Standartları Açısından Değerlendirilmesi", 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Universitesi, Ankara, 2010

Fidanboy C.Ö., Yücel M., Tolun M.R., "Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri", Akademik Bilişim 2010 Konferansı, Bildiriler Kitabı, Muğla Üniversitesi, Muğla,2010

Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "CMMI Temelinde Yapılan Yazılım Kalite Denetimlerinde Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanılması", Bilişim Kurultayı – Bilişim 2009, Bildiriler Kitabı, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 2009

Fidanboy C.Ö., Tolun M.R., "CMMI Temelinde Yapılan Süreç İyileştirme Çalışmalarına Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçlarının Katkısı", 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2009

Tuncel A., Tuncel M., Çiçek H., Fidanboy C.Ö., (2002) HEMA taşıyan uniform poröz partiküllerin elektron mikroskopisiyle hazırlanması, Polymer International, 51 (1): 75-84.,2002

Fidanboy C.Ö., Hidroksil grubu taşıyan makro gözenekli polimerik mikrokürelerin boy ve gözeneklilik özelliklerine sentez koşullarının etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1998

Fidanboy C.Ö., “Yazılım Yeterlilik Olgunluk Modeli (CMMI) İçin Yapay Zeka Yöntemleri için Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, 2009

Fidanboy C.Ö., “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı:Teknokentler Örneği””, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi , Ankara, 2016

Verdiği Dersler ve Eğitimlerden Bazıları

·TBY 332 – Ar-Ge Yönetimi Dersleri, Başkent Üniversitesi – Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü - (2017 Şubat  Devam– Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi)

·BA 453 – Örgüt Teorisi Dersleri, TED Üniversitesi – İşletme Bölümü -İngilizce (2016 Eylül - Devam– Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi)

·BA 588 – İş Etiği Dersleri, TED Üniversitesi – İşletme Bölümü -(2016 Eylül - Devam– Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi)

·CENG 482 - Yazılım Kalite Güvence ve Yönetimi Dersleri, Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -İngilizce (2012 – 2013 Güz Dönemi – Kısmi Zamanlı

Öğretim Görevlisi

·ISO /IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, ATEL Teknoloji ve Savunma A.Ş, Haziran, 2017  

·CMMI Bilgilendirme (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş, -Mart 2016 

·CMMI Bilgilendirme  (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, ICTERRA A.Ş.,  Ocak 2016

CMMI Bilgilendirme (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş,  Ekim 2015 – Nisan 2016

 

·ISO /IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş, Kasım 2015 

·Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Kasım 2014

·Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Haziran 2012

·Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Ekim 2011

·CMMI Yol Haritası Çalıştayı, 3 Gün, TÜBİTAK- SAGE,  Nisan 2015

·CMMI Temel Eğitimleri, TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 - 2014)

·CMMI SCAMPI Eğitimleri, TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 - 2014)

·CMMI Uygulama Eğitimleri TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 – 2014)

·CMMI Temel Eğitimleri, TÜBİTAK - BİLGEM, UEKAE, BTE, YVME (2007 -2012)

·CMMI SCAMPI Eğitimleri, TÜBİTAK - BİLGEM, UEKAE, BTE, YVME (2009-2012)

·CMMI Uygulama Eğitimleri TÜBİTAK - UEKAE, BTE, YVME (2009 -2012)

·ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

·AQAP Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

·ISO IEC 12207 Standardı Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

·Yazılım Kalite Yönetimi Eğitimi, KADEM, Ankara, 2005

·ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, KOSGEB, 2005

Sertifikaları

2015 –  (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB) Proje Yazımı ve Yönetimi Uzmanlık Sertifikası, Sakarya Üniversitesi Onaylı, Eylül, 2015.

2014 –  CMMI Institute-Certified CMMI Associate, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, Licence Number: 40076697, May, 2014.

2014 – COBIT 5  Foundation Training Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 August 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 5) - ITIL V3 Service Lifecycle; Continual Service
Improvement Course Certificate, ITIL
- bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 March 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 4) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Design Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 March 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 3) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Strategy Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 13-15
February 2014, Ankara

2014 - CMMI Instructor Training, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, Instructors: J. Mogilensky, H. Oppenheimer, (CMMI Instructor Training Entrance Exam: Passed), 26-28 May, 2014, Pittsburgh, PA, USA

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Internal Auditor Course Certification, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, 05-06 Şubat 2014, Ankara

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Documentation Course Certification,Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, License 07, Şubat 2014, Ankara

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Foundation Course Certification,Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, License 03-04 Şubat 2014, Ankara

2013 - ITIL Expert Training (Module 2) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Transition Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 19-21, December 2013, Ankara

2013 - ITIL Expert Training (Module 1) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Operation Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 2-4 December 2013, Ankara

2013 - ISO / IEC 20000 Information Technologies -Service Management System- Internal Auditor Certificate, NOVENTUM IT Management Consulting, Trainer: Kerim Yüksel, 14-15 November 2013 * ISO /IEC 20000 İç Denetçi Sertifikası

2013 - CMMI - SCAMPI V1.3 Method Training Certificate, Instructor: Wayne Littlefield, CMMI Institute, powered by Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute - SEI), May, 2013, Turk Telekom, Ankara

2013 CMMI V1.3 Model Upgrade Training Certificate, CMMI Institute, powered by Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute - SEI 

2010 Intermediate Concepts of CMMI Certificate - Succesfully Completed , 5 days End of Course Exam: Passed., Eğitimci: Patrick Kirwan (CMMI Instructor, Carnegie Mellon University, SEI) Lead Appraiser: Steve Fletcher (CMMI Lead Appraiser, Carnegie Mellon University - SEI) - Paris, FRANCE, 2010

2010 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK-BİLGEM - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2013 SCRUM MASTER- Accredited Certification - International SCRUM Institute, License Authorized Certificate ID: 01078063493128

2008 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK - BİLGEM - BTE - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2008 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) -Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK - BİLGEM - UEKAE / G222 - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2007 Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement SCAMPI , Certificate of Completion, 1 day - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser,
Software Engineering Institute - SEI)

2007 Introduction to Capability Maturity Model Integration CMMI v.1.2, Certificate of Completion, 3 days - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser,
Software Engineering Institute - SEI)

2006 Introduction to Capability Maturity Model Integration CMMI v.1.1 Certificate of Completion, 3 days - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser,
Software Engineering Institute - SEI)

2003 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi Sertifikası, IRCA/IATCA Approved Training Certification, 6 days, Unicon-Batalas, Ankara

2000 Hacettepe Üniversitesi - HÜFAM - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı (3 ay), Ankara

Yönettiği Projelerden Bazıları

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜRKTRUST Bilişim ve Bilgi Güvenliği A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (ICTERRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TİGA BİLİŞİM LTD.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (İŞLEM GIS A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (T2 YAZILIM A.Ş.)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesi Başdanışmanı

·         SCAMPI A-B-C Takım Üyesi

·         SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Belgelendirme Projesi (TÜRK TELEKOM)

·         CMMI Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu

·         SCAMPI A-B-C Takım Üyesi

·         Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri)

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründeki ilk CMMI Projesi)

·         (Aralık 2013’de başarıyla tamamlanmıştır.)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

Yazılım Süreç İyileştirme Projeleri (TÜRK TELEKOM)

·         Süreç İyileştirme Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu

·         Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri)

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Based - TMMI Test Processes Modelling Project (TÜRK TELEKOM-KORVUS IT)

·         KORVUS IT, CMMI Temelli TMMI Test Süreçleri İyileştirme Projesi

·         EPF ile Test Süreçleri Modelleme

·         Türk Telekom Test Personeline TMMI Eğitimleri Verilmesi

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM- UEKAE - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu

·         SCAMPI A-B-C Takım Üyesi

·         Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri)

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK – BİLGEM - BTE - Bilişim Teknolojileri Enstitüsü)

·         SCAMPI A Takım Üyesi

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi /TÜBİTAK - BİLGEM- G222 - Yazılım ve Veri Müh. Enstitüsü)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu

·         SCAMPI A-B-C Takım Üyesi

·         Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Projeleri)

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         Türkiye'de Kamu sektöründeki ilk CMMI Projesi

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Hazırlık Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM - İLTAREN)

·         SCAMPI C Değerlendiricisi

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları

·         CMMI Eğitimleri (eğitmen)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO/IEC 12207-ISO 9001-AQAP 160-CMMI L3 Entegrasyonu Projesi (TÜBİTAK-BİLGEM)

·         ISO/IEC 12207-ISO9001-AQAP 160-CMMI Entegrasyonunun Yönetimi ve Koordinasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 120 Çalışmaları Koordinasyonu

·         AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 2110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 2110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 2110 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 160 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 160 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 160 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 11 0 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 150 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 150 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 150 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK -BİLGEM)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (PREKONS A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (LİKOM YAZILIM A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Türkiye'de yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Projesi)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 120 Sertifikasyon Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası)

·         AQAP 120 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci)

·         (Başarıyla tamamlanmıştır.)

Toplam Kalite Yönetimi (TQM) Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası)

·         TQM çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi / Sistem Geliştirme Kısım Amiri

·         TQM Eğitimleri (eğitimci)

·         Kalite Çemberi Liderliği (3 Kalite Çemberi)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (ORT A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu

·         Proje Kalite Güvence Yöneticisi

·         ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

Yurtdışı Eğitimler ve Kongreler

CMMI Instructor Training, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, SEI Certified Instructors: Judah Mogilensky, Heater Oppenheimer, (prerequisite entrance exam: passed), 26-28 May, 2014, Pittsburgh, PA, USA

Intermediate Concepts of CMMI Trainining, (End of Course Exam: Passed), Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University, Succesfully Completed, Paris, FRANCE, 2010

 CMMI - SEPG EUROPE 2008, Designing The Future, CMMI International Conference, Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University, Hilton Park
Hotel, 9 - 14 June 2008, Munich, GERMANY

 

Katıldığı Uluslararası / Ulusal Kongreler, Konferanslar ve

Sempozyumlar 

·         1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indıcators), Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye

·         14. Ulusal İşletmecilik Kongresi (14Th. National Management Congress), Aksaray Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray, Türkiye

·         2. Örgütsel Davranış Kongresi, Melihşah Üniversitesi, Kasım, 2014

·         Tourman 2014, 9. International Conference “ New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 Sept, Burhaniye, Turkey

·         21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Mayıs 2013

·         12. Ulusal İşletmecilik Kongresi (12Th. National Management Congress), Syf. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Türkiye

·         6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2013, ANKARA

·         International Conference on Business and Management (ICBM 2013) April 26, 2013, The Social Sciences Research Society: SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, AYDIN

·         5.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2012, ANKARA

·         31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler Kongresi, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Sakarya Üniversitesi, 2011, SAKARYA

·         4.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2011, ANKARA

·         3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Yazılım Kalite Yönetimi ve CMMI Özel Oturumu - Oturum Başkanı), Çankaya Üniversitesi, 2010, ANKARA

·         3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2010, ANKARA

·         Akademik Bilişim 2010, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Muğla Üniversitesi, MUĞLA

·        Bilişim 2009, Bilişim Kurultayı, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Türkiye Bilişim Derneği, 2009, ANKARA

·         2.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2009 ANKARA

·         Kamu Kaynaklarının Etkili Yönetimi Stratejik Planlama ve İzleme, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi-KALDER)

·         Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi-KALDER)

·         Yönetim Kalitesi ve Dünya Markası olarak Türkiye, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi KALDER)

·         4. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

·         8. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

·         11. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

Yönetim Organizasyon Doktora Çalışmaları Kapsamında Aldığı

Lisansüstü Dersler

·         Yönetimde Güncel Yaklaşımlar- Başkent Üniversitesi

·         Stratejik Yönetim - Başkent Üniversitesi

·         Çağdaş Yönetim Teorileri - Başkent Üniversitesi

·         Organizasyonlarda Davranış Geliştirme - Başkent Üniversitesi

·         Araştırma Yöntemleri- Başkent Üniversitesi

·         Sosyal Bilim Felsefesi - Başkent Üniversitesi

·         Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Başkent Üniversitesi

·         Makro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları - Başkent Üniversitesi

·         Mikro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları - Başkent Üniversitesi

·         Nicel Araştırma Yöntemleri- Başkent Üniversitesi

·         Nitel Araştırma Teknikleri- Başkent Üniversitesi

·         Yönetim ve Organizasyon Semineri -1, Başkent Üniversitesi

·         Yönetim ve Organizasyon Semineri -2, Başkent Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği Alanında Aldığı Lisansüstü Dersler

·         Bilgi Yönetimi ve Mühendisliği - Çankaya Üniversitesi

·         Dağıtık İşletim Sistemleri - Çankaya Üniversitesi

·         Bilgisayar Ağları ve İletişimi - Çankaya Üniversitesi

·         Yapay Zeka I - Çankaya Üniversitesi

·         Yapay Zeka II - Çankaya Üniversitesi

·         Multimedya ve İnternet - Çankaya Üniversitesi

·         Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular - Çankaya Üniversitesi

·         Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları - ODTÜ

·         C ile Bilgisayar Programlamaya Giriş - ODTÜ

·         C ile Veri Yapıları ve Algoritmalar - ODTÜ

·         UNIX ile İşletim Sistemleri - ODTÜ

·         Yazılım Mühendisliği - ODTÜ

·         Veritabanı Yönetim Sistemleri - ODTÜ

·         Web Programlama - ODTÜ

·         Yazılım Geliştirme Projesi - ODTÜ

·         Mikroişlemciler - Sakarya Üniversitesi

·         Nesneye Yönelik Programlama - Sakarya Üniversitesi

·         İnternet Programcılığı - Sakarya Üniversitesi

·         Görsel ve Yapısal Programlama - Sakarya Üniversitesi

·         C Programlama Dili -Sakarya Üniversitesi

·         Veri Yapıları- Sakarya Üniversitesi

·         Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - Sakarya Üniversitesi

 Kimya Mühendisliği Alanında Aldığı Lisansüstü Dersler

·         Proses Ekonomisi ve Sistem Tasarımı- Hacettepe Üniversitesi

·         İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği - Hacettepe Üniversitesi

·         Taşınım Olayları - Hacettepe Üniversitesi

·         Polimer Teknolojisi I - Hacettepe Üniversitesi

·         Kimya Müh. Uygulamalı Matematik- Hacettepe Üniversitesi

·         Biyoteknoloji - Hacettepe Üniversitesi

·         Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Semineri- Hacettepe Üniversitesi

·         Kimya Mühendisliğinde Güncel Konular- Hacettepe Üniversitesi

·         Kömür Teknolojisi - Ankara Üniversitesi

 Aldığı Sertifikalı Eğitimler

 

Yazılım Kalitesi Eğitimleri

·         CMMI Temel Kavramlar, Bilgi Grubu

·         Yazılım Konfigürasyon Yönetimi (Workshop) - CMMI - CM, BORLAND-BTG - Eğitimci: Wayne Littlefield - SEI Partner, CMMI Lead Appraiser

·         Yazılım Test Eğitimi-Software Testing (Workshop)- BORLAND-BTG - Eğitimci: Wayne Littlefield SEI Partner, CMMI Lead Appraiser

·         Yazılım Ölçüm ve Analizi- (Workshop) - CMMI - MA- BORLAND-BTG- Eğitimci: Wayne Littlefield - SEI Partner, CMMI Lead Appraiser

·         Yazılım Kalite Standartları ve CMMI, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) CMMI Projelerine İdeal Bir Başlangıç, Nitelik - Eğitimci: Orhan Kalaycı, Nitelik UML Modelling and Building Better

·         Object Models Training, BORLAND-BTG - Eğitimci: Stephen Palmer, BORLAND 

Proje Yönetimi Eğitimleri

·         MS Project 2007 ile İleri Düzey Proje İzleme ve Kontrol Eğitimi, İstanbul Kurumsal Gelişim

·         Proje Yönetim Ofisi Etkinleştirme Eğitimi, İstanbul Kurumsal Gelişim

·         Bilgi Teknolojisi Projelerinin Yönetimi, MAKRO

·         Proje Yönetimi, SATEM

·         PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi, Universiteplus

Kalite Yönetimi Eğitimleri

·         Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü, TÜSSİDE

·         Toplam Kalite Yönetimi, SATEM

·         ISO 9001:2000/AQAP 2000 Eğitimi, SATEM

·         Müşteri Memnuniyeti, Academy International

·         ISO 9001:2000 Lead Auditor Eğitimi,UNICAN-BATALAS, IRCA- IATCA

·         Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi, KALDER

·         Süreç Yönetimi Paneli, KALDER

·         ISO 9001:2000 Paneli, KALDER

·         ISO 9001:2000 Dokümantasyon Eğitimi, UNICON

·         ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi, KOSGEB

·         ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi, BBS

·         ISO 9001:2000 Temel Eğitimi, UNICON

·         Kalite Maliyetleri, KOSGEB

·         ISO 9000 Temel Eğitimi, KADEM

·         ISO 9001:1994 Temel Eğitimi, KOSGEB

·         ISO9001:1994 İç Denetçi Eğitimi, KADEM

·         İstatistiksel Süreç Kontrolü, ETİK

·         Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, KOSGEB

·         Yaratıcı Düşünce-İnovasyon, KOSGEB

·         İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, KOSGEB

·         Zaman ve Toplantı Yönetimi, SATEM

·         ISO 14001 Environmental Management Systems Basic Course, MIS

Bilgisayar Bilgisi

      Diller: C , C++, Java (builder), Visual Basic,

      SQL, MySQL

      İşletim Sistemleri: Windows 95/NT/2000/XP/ 7, UNIX İşletim Sistemleri

      Borland-StarTeam Konfigürasyon ve Değişiklik Yönetim Aracı,

      Borland- StarTeam StarTeam Workflow Designer,

      Borland- Caliber RM- Gereksinim Yönetimi Aracı,

      JBuilder,

      VSS,

      TFS (Team Foundation Server)

      GIT, Stash, Bitbucket, SVN

      TestDirector,

      Rational ClearCase,

      Rational ClearQuest,

      Attlassian JIRA Project Tracking Tool,

      Atlassian GIT Configuration Management Tool,

      Atlassian Stash, Confluence, Source Tree,

      Web Teknolojileri: XML, HTML, PHP

      Eclipse Process Framework,

      Rational Method Composer,

      Rational Unified Processes,

      ARIS Süreç Modelleme Aracı

      MS Word, Excel, Powerpoint, Frontpage, Project, Visio, Access,

      Matlab,

      Macromedia MX,

      SPSS,

      Joomla, Moodle

Yabancı Dil ve Üyelikler

·         İngilizce: Çok İyi

 

·         Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Danışma Kurulu Üyesi