Kurucu

Yirmi iki yılı aşkın bir süredir yazılım geliştirme ve BT kalite yönetim sistemleri model-standartları, yazılım kalite güvencesi, süreç iyileştirme projeleri yönetimi, çevik yöntemler ve yönetim bilişim sistemleri konularında çalışmalar yapan Dr. C. Öcal Fidanboy, 1972 yılında Ankara'da doğdu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İlk tezli yüksek lisansını HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi aldı. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) ve yapay zeka teknikleri kapsamındaki tez konusuyla, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. DOKTORA derecesini BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri: Teknokentler Örneği” isimli DOKTORA TEZİ ile aldı. İş yaşamı boyunca, başta TÜRK TELEKOM Teknoloji Başkanlığı (2012 ve 2014 yılları arasında 2 yıl) ve TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (2002 - 2012 yılları arasında 10 Yıl) olmak üzere; LİKOM Yazılım (2000-2002 yılları arasında 2 yıl), PREKONS A.Ş, 1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası, ORT A.Ş. gibi kamu/özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşta Kalite Sistemleri Yöneticiliği ile Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı görevlerini yürüten Dr. Fidanboy; 2014 yılında FİDANBOY Danışmanlık Ltd. firmasını kurdu. Ankara'daki birçok üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. Halen Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi'dir.

Uzmanlık Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Bilgi Teknolojileri, Bilişim Sektöründe Organizasyonel Davranış, İşletme Yönetimi, Telekomünikasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, Kalite Güvence Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Süreç İyileştirme, Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, CMMI - DEV, CMMI - ACQ, CMMI - SVC, SCAMPI, AQAP, IEEE Stds, ISO/IEC 12207, ISO27001, ITIL, Mil-STD 498, SPICE, SCRUM, ISO 9001:2000, RUP, Atlassian JIRA, AtlassianGIT-Stash, Software Quality Management, Software Engineering, Software QualityAssurance, Management Information Systems, Case Tools (ClearCase, ClearQuest, StarTeam, JIRA, GIT, Stash, TFS, etc), Software Project Management, Software Configuration Management, Internal-External Audits, CMM I- SCAMPI Class A, B, C Formal AprraisalTeam Memberships, Improvement Projects Management, Intermediate Concepts of CMMI Certificate, ISO 9001 Lead Appraiser Certificate, Proje Yazma ve Yönetimi Uzmanlığı, CMMI-Institute Certified CMMI v.1.3 Associate.

Eğitim Durumu

2010 – 2016 Başkent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Ana Bilim Dalı – Yönetim ve Organizasyon Bölümü - DOKTORA - CGPA: 3.7 / 4 (Tez Konusu: Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Selami SARGUT

2008 – 2009 Çankaya Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)  -TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.5 / 4. Tez Konusu: Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) İçin Yapay Zeka Yöntemlerinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Reşit TOLUN

1996 - 1998 Hacettepe Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.1 / 4. Tez Konusu: Hidroksil grubu taşıyan makro gözenekli polimerik mikrokürelerin boy ve gözeneklilik özelliklerine sentez koşullarının etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S.Ali TUNCEL

1990 - 1995 Ankara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü – LİSANS

2006 - 2010 Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü – LİSANS

2006 - 2008 Anadolu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Programlar Bölümü - Halkla İlişkiler - ÖN LİSANS

2006    - 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – Bilgi Teknolojileri Programı - (IDE_A / 1Yıl, 8 Ders)

2007  - 2008 Sakarya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - MEB / Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı Programı (1 Yıl, 8 Ders)

1985 - 1988 Bahçelievler Deneme Lisesi, Ankara

 

 Projelerden Bazıları

Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve savunma sanayi firmalarında/kurumlarında aktif olarak görev aldığı bazı projeler: CMMI (Bilişim Sektöründe Uluslararası Yetenek Olgunluk Modeli), SPICE (ISO/IEC15504), ISO/IEC 12207, AQAP v.b Danışmanlık, Eğitim ve Belgelendirme Projeleri

TÜRKTRUST A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi –Reappraisal) – SCAMPI A -  2020

ECEMTAG Kontrol Teknolojileri A.Ş. (CMMI-ISO/IEC 12007 Entegrasyonu) - 2020

 ETİYA Bilgi Teknolojileri A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2018

MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2017

TÜRKTRUST A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2017

ICTERRA Bilgi ve İletişim A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A -2016

TİGA BİLİŞİM LTD. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi - SCAMPI A - 2015

İŞLEM GIS A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A -2015

T2 YAZILIM A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A -2015

TÜRK TELEKOM A.Ş. ( CMMI L2 Olgunluk Seviyesi) -  SCAMPI A – 2013

 TÜRK TELEKOM A.Ş. (ITIL, COBIT, ISO 20000 Temelli Süreç Yönetim Sistemi Entegrasyonu Projesi – 2002-2014

TÜBİTAK – BİLGEM (UEKAE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A- 2010

TÜBİTAK- BİLGEM (İLTAREN)-CMMI - SCAMPI C Değerlendirmesi - 2011

TÜBİTAK – BİLGEM (BTE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi)  – SCAMPI A - 2008

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A -2008

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI B Değerlendirmesi -2007

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI C Değerlendirmesi -2006

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI NATO - AQAP Belgelendirmesi - 2005

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) ISO 9001 Belgelendirme Çalışmaları  - 2004

LİKOM Yazılım A.Ş.- ISO 9001 Belgelendirme Projesi  - 20001

TÜBİTAK’ın farklı enstitüleri bünyesinde Yazılım Kalite Güvence Yöneticisi (Uzman Araştırmacı) olarak rol aldığı bazı savunma/bilgi teknolojileri projeleri:

Dz.K.K.lığı ED Sistemleri EH Veritabanlarının Birleştirilmesi Projesi (MEMDYS) (2006-2009) – Kalite Güvence Yöneticisi

Hv.K.K.lığı AN/ALQ-178(V)3 EH Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı Projesi (F16PFMG) (2006-2009) –Kalite Güvence Yöneticisi

EH Programlama ve Simulasyon Merkezi Projesi (EHPSM) – BCG ve EDG Yazılım Birimleri (2006-2007) – Kalite Güvence Yöneticisi

Savaş İdare Sistemi (GENESİS İş Paketi 5: EH Sistemi Veritabanı Yazılımı) (2002-2004) – Kalite Güvence Yöneticisi

MELTEM Projesi – Uçak platformu için STANAG 5066 Tabanlı HF Protokol Stack ve İstemci Yazılımları Entegrasyonu (2007) –Kalite Güvence Yöneticisi

NATO STANAG 5066 Uyumlu HF Veri Aktarım Terminali (İş Paketi 1: S5066 Protokol Stack Yazılımı) (2004-2005) –Kalite Güvence Yöneticisi

 Milli Frekans Yönetim Sistemi 2. Safha Yazılımı* (MFYS-2 İş Paketi 2) (2003) – Kalite Güvence Yöneticisi

İş Deneyimleri

1-OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü  

Dr. Öğretim Üyesi (Assist. Prof.Dr.)  ( Mayıs 2020 - Halen)

2-FİDANBOY Consulting. Ltd.

Kurucu (Ekim 20104- Halen)

3- FİDANBOY Consulting Ltd.

Kurucu, Başdanışman, Eğitmen, CMMI Institute Partner /Business Point of Contact, VMEdu/ SCRUMStudy Partner / Authorized Training Provider 

(Ekim 2014 – Nisan 2020)

 İş Tanımı: Kurucusu olduğu Fidanboy Danışmanlık Ltd. kapsamında; bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve savunma sanayine yönelik projelerde başdanışmanlık ve eğitmenlik. Bilişim süreç yönetimi belgelendirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunda başdanışmanlık ve tüm uygulama eğitimlerinin verilmesi. Firmanın CMMI Enstitüsü (Carnegie Mellon University-ISACA) ile iş bağlantılarının sağlanması. VMEdu/SCRUMStudy Resmi Partneri olarak yetkili uluslararası eğitim ve uluslararası akreditsyonlu sertifikasyon sağlayıcısı. CMMI modeli kapsamındaki süreç varlık kütüphanesi (PAL) ve web tabanlı süreç yönetim platformu (EPF) kurgulama çalışmaları. Firmalara CMMI hazırlık sürecinde CASE aracı uygulama ve yönetim desteği. SCAMPI C, SCAMPI B ve SCAMPI A Takım üyelikleri. Readiness Review hazırlıkları kapsamında PIID oluşturma ve sürekliliği sağlama desteği. ISO/IEC 12207, SPICE (ISO/IEC 15504), AQAP, IEEE Std. Mil Std. SCRUM, EPF, ITIL, COBIT, Çevik yaklaşımlar, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Kalite ve Süreç Yönetimi, Yazılım Proje Yönetimi v.b konularında profesyonel danışmanlık ve eğitim destekleri.

4- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı)  Şubat 2019 – Devam ediyor

·         BUST 470 –Proje Yönetimi (İngilizce İşletme Lisans Dersi) – 3 dönem

·         İŞLE 388 - Proje Yönetimi (İşletme Lisans Dersi) – 1 dönem

5- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü

Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı)  Şubat  2017 – Haziran 2018

·         TBY 332 – Ar-Ge Yönetimi Dersleri (Lisans Dersi) – 2 dönem

6-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) Eylül  2017 - Şubat 2019

·         MAN 526 – Çağdaş Yönetim Teknikleri (MBA - Yüksek Lisans Dersi)

·         MAN 530 – Proje Geliştirme ve Yönetimi (MBA - Yüksek Lisans Dersi)

7-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-Mühendislik Fakültesi-Endüstri Müh. Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) Eylül 2019 – Şubat 2019

·          IE 510 –  Kalite Yönetimi (Endüstri Müh - Yüksek Lisans Dersi)

8-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Müh. Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) Eylül 2012 – Şubat 2013

·         CENG 482 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi Dersleri (İngilizce)

·         (Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği)

9- TED ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) - Eylül  2016  - Şubat 2018

·         BA 453 – Organizasyon Teorisi Dersleri (Lisans Dersi)

·         BA 588- İş Etiği (Yüksek Lisans Dersi)

·         BA 559 Yönetim ve Liderlik ((Yüksek Lisans Dersi)

10-TÜRK TELEKOM A.Ş. - Teknoloji Başkanlığı - Teknoloji Yönetişimi ve Bütçe Planlama Müdürlüğü
Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanı / Kalite Güvence Yöneticisi (Temmuz 2012 – Ekim 2014)  

İş Tanımı: Türk Telekom A.Ş. Teknoloji Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen CMMI-DEV ve CMMI-ACQ süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Kurum içi gerçekleştirilen bilgi teknolojileri/ telekomünikasyon ve yazılım geliştirme projelerinde Kalite Güvence Yöneticiliği. Süreç iyileştirme ve yazılım süreç iyileştirme faaliyetleri. Başarıyla tamamlanan Türk Telekom CMMI A resmi denetimlerinde SCAMPI denetçiliği ve SCAMPI denetim takım üyeliği. TT yazılım kalitesi Readiness Review çalışmaları. Türk Telekom bünyesindeki yazılım kalitesi, süreç yönetimi, CMMI, diğer kalite ve CASE araçları eğitimleri. Aynı zamanda ISO 20000, ITIL ve COBIT entegrasyonu projelerinde aktif olarak görev alınmıştır.

11-TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi) Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü
Kalite Yöneticisi / Uzman Araştırmacı (Ağustos 2009 - Haziran 2012)

İş Tanımı: Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Enstitü bünyesinde, CMMI kapsamında yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, denetimi ve yönetimi. RUP (Rational Unified Process) ve EPF (Eclipse Process Framework) temelli web tabanlı süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve uygulamaları. CMMI-L3 sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPIA takım üyeliği.

12- TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi) Yazılım ve Veri Mühendisliği Enstitüsü - G222,

Kurumsal Kalite Güvence Temsilcisi / Proje Yöneticisi Yardımcısı / Uzman

Yazılım Kalite Güvence Uzmanı (Haziran 2005 - Ağustos 2009): 

İş Tanımı: Enstitü kapsamında gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme projesinin planlanması, denetlenmesi ve yönetimi. AQAP, ISO 9001:2000, ISO /IEC 12207, SPICE standartlarının planlanması, denetimi, model entegrasyonu ve yönetimi. Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi. CMMI Sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPI A takım üyeliği. (Kamu sektöründeki ilk CMMI Seviye 3 Projesi).

13-  TÜBİTAK - UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) İLTAREN - Yazılım Geliştirme Bölümü, Ankara

Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı (Ocak 2004 - Haziran 2005)

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000, AQAP 150, AQAP 160, AQAP 110, belgelendirme çalışmalarının planlanması, entegrasyonu, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi.

14-TÜBİTAK - UEKAE İLTAREN - Ankara Ofisi, Ankara
Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı
(Haziran 2002-Ocak 2004)

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, projelerin IEEE, ISO/IEC 12207 ve ISO 9001:2000 ve diğer standartlara uygunluğunun sağlanması.

15-PREKONS A.Ş., Ankara - Kalite Güvence / Kalite Kontrol Müdürü (Ocak 2002- Haziran 2002)

İş Tanımı: Fabrika bünyesindeki ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Kalite Kontrol Laboratuvarının sorumlu yöneticiliği.

16-LİKOM YAZILIM A.Ş.

Yazılım Kalite Güvence Müdürü (Temmuz 2000-Aralık 2001)

İş Tanımı: Firma bünyesindeki Yazılım Kalite Yönetimi ve yazılım süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. (Yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Projesi.)

17-1011. ASKERİ ANATAMİR BAKIM FABRİKASI (3. Ana Bakım)

Kalite Güvence Mühendisi - Kalite Sistem Geliştirme Kısım Amiri (Yedek Subay)

Temmuz 1999-Temmuz 2000

İş Tanımı: Fabrika kapsamındaki Toplam Kalite Yönetimi, süreç iyileştirme faaliyetleri, AQAP 120 ve ISO 9001:2000 çalışmalarında yönetici sorumluluk. Oluşturulan üç kalite çemberi için çember liderliği.

18-ORT (OSTİM Radyo Televizyon) A.Ş., Ankara
Kalite Güvence Müdürü
(Şubat 1998 -Mart 1999)

İş Tanımı: Firma bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması.

 

Yönettiği Projeler

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRKTRUST Bilişim ve Bilgi Güvenliği A.Ş.) Yeniden Değerlendirme (Re-appraisal)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2020 Ocak ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (ETİYA Bilgi Teknolojileri A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi,  SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen)  (2018 Aralık ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (MEBİTECH Bilişim A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2017 Ekim ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRKTRUST Bilişim ve Bilgi Güvenliği A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2016 Şubat ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (ICTERRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı,  SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

·         CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TİGA BİLİŞİM LTD.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları,CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (İŞLEM GIS A.Ş.)

·         CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (T2 YAZILIM A.Ş.)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B

Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRK TELEKOM)

·         CMMI Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu, SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları,  CMMI Eğitimleri (eğitmen), (Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründeki ilk CMMI Projesi)

·         (Aralık 2013’de başarıyla tamamlanmıştır.)

Yazılım Süreç İyileştirme Projeleri (TÜRK TELEKOM –Teknoloji Başkanlığı)

·         Süreç İyileştirme Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Based - TMMI Test Processes Modelling Project (TÜRK TELEKOM-KORVUS IT)

·         KORVUS IT, CMMI Temelli TMMI Test Süreçleri İyileştirme Projesi, EPF ile Test Süreçleri Modelleme  Türk Telekom Test Personeline TMMI Eğitimleri Verilmesi (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM- UEKAE - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu,  SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen)  (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK – BİLGEM - BTE - Bilişim Teknolojileri Enstitüsü)

·         SCAMPI A Takım Üyesi,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi / TÜBİTAK – BİLGEM -YTE (G222 - Yazılım ve Veri Müh. Enstitüsü)

·         CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu,  SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen), Türkiye'de Kamu sektöründeki ilk CMMI Projesi (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Hazırlık Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM - İLTAREN)

·         SCAMPI C Değerlendicisi,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO/IEC 12207-ISO 9001-AQAP 160-CMMI L3 Entegrasyonu Projesi (TÜBİTAK-BİLGEM)

·         ISO/IEC 12207-ISO9001-AQAP 160-CMMI Entegrasyonunun Yönetimi ve Koordinasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi,  AQAP 120 Çalışmaları Koordinasyonu, AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 2110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 2110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 2110 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 160 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 160 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,   Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 160 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 11 0 Eğitimleri (eğitimci), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 150 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

·         AQAP 150 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 150 Eğitimleri (eğitimci), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK -BİLGEM)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (PREKONS A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (LİKOM YAZILIM A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci), (Türkiye'de yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Projesi) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 120 Sertifikasyon Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası)

·         AQAP 120 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci)  (Başarıyla tamamlanmıştır.)

Toplam Kalite Yönetimi (TQM) Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası)

·         TQM çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi / Sistem Geliştirme Kısım Amiri, TQM Eğitimleri (eğitimci) Kalite Çemberi Liderliği (3 Kalite Çemberi)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (ORT A.Ş.)

·         ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi,  ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

 

Partnerlikler

Carnegie Mellon Üniversitesi –Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından geliştirilen CMMI (Bilişim Sektörü İçin Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) kapsamında; Üniversite/CMMI Ensitüsü bünyesinde bilişim yönetimi çerçevesinde verilen bazı uluslararası eğitimler (Amerika, Almanya ve Fransa’da) tamamlamış olup,  CMMI Enstitüsü/ISACA resmi partneri “Business Point of Contact” olarak gerekli yetkiler sağlanmıştır. Aynı zamanda merkezi Amerika’da bulunan VMEdu/SCRUMStudy resmi akreditasyon kuruluşunun resmi partnerliği ve Türkiye’de yetkili eğitim ve sertifika sağlayıcısı pozisyonu devam etmektedir. (SCRUM modeli, bilgi teknolojileri/telekomünikasyon ve savunma sanayi projelerinin yönetimi için aktif olarak kullanılan en popüler bilişim yönetimi modellerinden birisidir.)

 

Yayınlanmış Akademik Makaleleri, Bildirileri ve Tezleri

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Yaşam Doyumuna Yönelik Algıları, Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri ve Akış Deneyimini Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12-11, syf. 822-849. DOI: 10.26466/opus.583983. (TÜBİTAK-ULAKBİM Indeksli).

Fidanboy, C. Ö. (2019). “Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme”. Journal of Yaşar University, 14, 69-91. Special Issue on Business and Organization Research, (TÜBİTAK-ULAKBİM indeksli).

Fidanboy, C. Ö. (2019). “Identification of Prioritized Common Core Competencies Affecting R &D Performance in Information Technology Sector”, Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences”, Chapter 11 (Uluslararası Kitap Bölümü), 143-157. Gece Kitaplığı, Ankara.

Fidanboy, C. Ö. ve Fidanboy, M. (2018). The Impact of Innovation Climate on Organizational Identification: A Research on IT Sector Employees. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3) (TÜBİTAK-ULAKBİM Indeksli).

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme 2. Business & Organization Research (BOR) Conference - Bildiri Özetleri Kitabı,ISBN:978-605-68816-3-3,Syf:56-57.Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Teknopark Çalışanlarının Ar-ge Performansı Algısı ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Teknoloji Transferi Bağlamında Bir İnceleme. 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi – Özet Bildiri Kitabı- Syf:31-33, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Ters İnovasyon Stratejisinin Teknoloji Transfer Ofisi İşlevleri Açısından İncelenmesi. 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi – Özet Bildiriler Kitabı, Syf: 34-35, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

 Fidanboy M., Fidanboy, C. Ö. ve Özcan, K. (2019). Ar-ge Performansı ve Örgütler Arası İlişki Tipleri: Karmaşık Uyumlu Sistemler Olarak Teknoparklar Örneği, . 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi-Özet Bildiriler Kitabı, Syf: 38-39, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Bireysel Yenilikçilik Yaşlı Çalışanların ve Emeklilerin Yaşam Doyumu Algısını Nasıl Etkiler?. 2. Business & Organization Research (BOR)  Conference - Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN:978-605-68816-3-3,Syf:56-57Syf:58-59Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Yaşlanma Sürecinde Öz Liderlik Stratejileri ve Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkiler: Yaşlı Çalışanlar ve Emekliler Kapsamında Bir Araştırma 2. Business & Organization Research (BOR)  Conference - Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN: 978-605-68816-3-3, Syf. 60-61. Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Bilişim Sektörü Çalışanlarının Yenilik (İnovasyon) İklimi Algıları İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 18.UİK, Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2-4 Mayıs, 2019, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaniye.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Yaşam Doyumuna Yönelik Algıları İle Örgütsel Özdeşleme Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Örneği. 18.UİK, Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı (Proceedings Book), 2-4 Mayıs, 2019, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaniye

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Yenilik İklimi ve İş Yaşamında Akış Deneyimi İlişkisi: Ar-Ge Çalışanları Örneği, 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2-3 Kasım, 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Çalışanlarin Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği, II Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri (SADAB) Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21-23 Ekim, 2018, Antalya, Türkiye

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Örgütlerde Yenilik İkliminin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Business & Organization Research (BOR)  Conference - Bildiri Özetleri Kitabı, Karabük Üniversitesi, 12-14 Eylül, 2018 – Safranbolu, Türkiye

Fidanboy C. Ö. ve Yeloğlu H.O. (2017). Bilişim Sektöründe Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler, 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, 20-21 Aralık, 2017, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara

Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). Atıf Karmaşıklığı ve Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). İç Girişimcilik Davranışlarında Öz-Liderilik Stratejilerin Rolü: Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Açısından Bir İnceleme.  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi, Bildiri Özetleri  Kitabı,  10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara

Fidanboy C. Ö. vSerpoush, M. (2016) İş Yaşamında Yalnızlığın Organizasyonel Yaratıcılığa Etkisi: Ar-Ge Çalışanları Kapsamında Bir Araştırma. 4.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-5 Kasım, 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yeloğlu H. O., Fidanboy C. Ö. Serpoush, M., Özturk, A. (2016). The Effects of Organizational Silence On Organizational Learning: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support,  Europan Academy of Management (EURAM) -EURAM 2016 - Paris, FRANCE

Fidanboy C. Ö., Yeloğlu, H.O., Serpoush, M. (2015).  Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-7 Kasım 2015, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2015). A System Dynamics Model for The Number of International Inbound Tourists in Turkey. 1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indicators), Bildiriler Kitabı, Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2015). Kültürlerarası İletişim Yeteneğinin Sanal Takım Performansına Etkisi, 14. İşletmecilik Kongresi – Aksaray Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 7-9 Mayıs, 2015.

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2014). Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, Örgütsel Davranış Kongresi - Melihşah Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 7-9 Kasım, 2014.

Serpoush M., Fidanboy C. Ö. (2014). An AHP Framework for Hotel Selection Based on Maslow’s Needs Hierarcy,  Tourman 2014, 9. International Conference “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, Bildiriler Kitabı, 25-27 Sept, 2014, Burhaniye, Turke

Fidanboy C. Ö., Alan H. (2013).  Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü, Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme, Journal of Süleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler, Enstitüsü Dergisi; Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı; Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on, Office Management

Fidanboy C. Ö., Alan H., Yeloğlu H. O. (2013). The Impact of Organizational Change On Formalization Perception: An Application of IT Sector, International Journal of Business and Management Studies, Vol 5, No 1, 2013, ISSN: 1309-8047, July 10, 2013

Fidanboy C. Ö., Alan H.  (2013). Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İşbirliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İş Birliği Oluşumuna Etkileri, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, The
Journal of Defense Sciences,
 Mayıs/May 2013, Cilt/Volume 12, Sayı/Issue 1, 123-
145. ISSN: 1303-6831

Fidanboy C. Ö.  ve Alan H. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Görüşmede Sahtecilik Davranışı İlişkisinde Öz-Liderlik Stratejilerinin Aracılık Etkisi, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 276-281, Mayıs 2013

Fidanboy C. Ö. ve Alan H.(2013). Koşul Bağımlılık Bakış Açısıyla Örgüt Yapısı ve İnovasyon Stratejisi İlişkisi: Elektronik Sektöründe Bir İnceleme, 21. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi,
 Kütahya May 30, 2013, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 157- 163, Mayıs 2013

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2013).  Örgütsel Değişimin Koşul Bağımlılık Faktörleri Algısına Etkisi: Bilişim Sektörü Örneği, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
(12Th. National Management Congress), Bildiriler Kitabı,
 Syf. 195-199, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Turkey

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2013). The Impact of Perceived Team Performance on Formalization and Mediating Role of Social Networks: An Empirical Study on Software Development Teams, 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2013), April 25, 2013, Antalya, Turke

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O.(2013) The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of IT Sector”, INTERNATIONAL CONFERENCE on BUSINESS and MANAGEMENT (ICBM 2013), The Social Sciences Research Society::SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, AYDIN

Fidanboy C. Ö. ve Alan H. (2013). Strateji ve Yapı İlişkisinde CMMI Süreç Modelinin Aracı Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa 237-241, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara

Alan H. ve Fidanboy C. Ö. (2012). Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme ,11. Ulusal BüroKon Kongresi, Süleyman
Demirel Üniversitesi,
 Isparta, 4-6 Ekim 2012

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2012). Performans Değerlendirmelerine Paradigmatik Bir Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Birİnceleme, Journal of Economics and Management Research, Vol:1, No:1, ISSN: 2146-9237, pp, 75-91, July 1, 2012, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Üniversitesi.

Alan H. ve Fidanboy C.Ö. (2012). Öz Yeterlik Algısı ve Kişilik Özelliklerinin Öz Liderlik Stratejilerine Etkileri: Bilişim Sektörü Yöneticileri Kapsamında Bir İnceleme, 1.
Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Bildiriler Kitabı, Karaelmas Üniversitesi,
 Zonguldak, 6-8, Eylül 2012.

Fidanboy C.Ö., Şahin S. Ve Yeloğlu H. O. (2012). Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi, 5. Mühendislik ve Teknoloji
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,
 Syf. 91 -97, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2011). Bilişim Sektöründe Katılımcı Kültürün Sağlanması Üzerine CMMI ve P-CMM Kapsamında Bir İnceleme, YAEM 2011, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2011). Yazılım Süreç İyileştirmenin Sosyal ve Kültürel Boyutları Üzerine CMMI Modeli Kapsamında Bir İnceleme, 4. Mühendislik ve
Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi
, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2010). Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi",
Çankaya University Journal of Science & Engineering ISSN 1309 - 6788, Volume 7 (2010), No:2 41, 54, Çankaya Üniversitesi.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2010). CMMI Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi Süreç Alanı'nın ISO 9001:2008 ve ISO/IEC 12207:2008 Standartları Açısından
Değerlendirilmesi, 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C.Ö., Yücel M. ve Tolun M.R. (2010). Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri,
Akademik Bilişim 2010 Konferansı, Bildiriler Kitabı, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2009). CMMI Temelinde Yapılan Yazılım Kalite Denetimlerinde Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanılması, Bilişim Kurultayı – Bilişim 2009, Bildiriler Kitabı, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2009). CMMI Temelinde Yapılan Süreç İyileştirme Çalışmalarına Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçlarının Katkısı, 2.
Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı
, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

Tuncel A., Tuncel M., Çiçek H. ve Fidanboy C.Ö., (2002) HEMA taşıyan uniform poröz partiküllerin elektron mikroskopisiyle hazırlanması, Polymer International, 51 (1): 75-84.,2002

Fidanboy C.Ö., (1998).Hidroksil grubu taşıyan makro gözenekli polimerik mikrokürelerin boy ve gözeneklilik özelliklerine sentez koşullarının etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C.Ö.“ (2009). Yazılım Yeterlilik Olgunluk Modeli (CMMI) İçin Yapay Zeka Yöntemleri için Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi.

Fidanboy C.Ö. (2016). Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği””, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Verdiği Dersler ve Eğitimlerden Bazıları

BUST 470 – Proje Yönetimi, Başkent Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü (2019-2020 Bahar Dönemi - Tamamlandı- Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

 İŞLE 388 – Proje Yönetimi, Başkent Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü (2019-2020 Güz Dönemi, Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

BUST 470 – Proje Yönetimi, Başkent Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü (2018-2019 Bahar Dönemi - Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

MAN 530 – Proje Geliştirme ve Yönetimi, Çankaya Üniversitesi, Yüksek Lisans, İşletme Bölümü MBA- (2018-2109 Bahar Dönemi - Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

 IE 510 – Kalite Yönetimi, Çankaya Üniversitesi, Endüstri Müh. Bölümü, Yüksek Lisans,  (2017-2108 Bahar Dönemi - Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

 MAN 530 – Proje Geliştirme ve Yönetimi, Çankaya Üniversitesi, Yüksek Lisans, İşletme Bölümü MBA- (2017-2108 Bahar Dönemi- Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

MAN 526 – Çağdaş Yönetim Teknikleri, Çankaya Üniversitesi, İşletme Bölümü- (2017-2108 Güz Dönemi, Yüksek Lisans, Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı. )

BA 559 – Yönetim ve Liderlik Dersleri, TED Üniversitesi – Eğitim Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı –İngilizce, Yüksek Lisans, (2017-2018 Güz Dönemi– Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

TBY 332 – Ar-Ge Yönetimi Dersleri, Başkent Üniversitesi – Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü - (2016 - 2017 Bahar Dönemi, 2017-2018 Bahar Dönemi – Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı )

BA 453 – Örgüt Teorisi Dersleri, TED Üniversitesi – İşletme Bölümü -İngilizce (2016 - 2017 Güz Dönemi – Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

BA 588 – İş Etiği Yüksek Lisans Dersleri, TED Üniversitesi – İşletme Bölümü -(2016 - 2017 Bahar Dönemi – Yüksek Lisans, Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

CENG 482 - Yazılım Kalite Güvence ve Yönetimi Dersleri, Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -İngilizce (2012 – 2013 Güz Dönemi – Öğretim Görevlisi, Dr., Yarı Zamanlı)

ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 2 Gün, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, SAYEM, 2019

ISO/IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, TÜBİTAK –SAGE, 2019

EPF (Eclipse Process Framework) Temelli Süreç Modelleme Eğitimi, 2 Gün, TÜBİTAK –SAGE, 2019

CMMI Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, TÜBİTAK –  SAGE, 2018

ISO /IEC 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, Açık Sınıf Eğitimi, 2018

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Eğitimleri (Temel-Orta-İleri Düzey), Açık Sınıf Eğitimleri -  2018 – 2019

Yazılım Konfigürasyon Yönetimine Giriş Eğitimi, 1 Gün, Onur Elektronik A.Ş., Haziran 2018

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Temel Düzey Eğitimi, 1 Gün, DTM Toplantı Salonları, Açık Sınıf Eğitimi, Haziran 2018

CMMI v.1.3 Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, ETİYA A.Ş,  Mart 2018

ISO /IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, ETİYA Bilişim A.Ş, Ağustos 2017

 ISO /IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, ATEL Teknoloji ve Savunma A.Ş, Haziran 2017

CMMI v.1.3 Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, MEBİTECH A.Ş, - Şubat 2017

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Kasım 2014

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Haziran 2012

 Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) Eğitimi, 2 Gün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Teknolojileri Eğitim Merkez Komutanlığı (SATEM), Ekim 2011

CMMI Yol Haritası Çalıştayı, 3 Gün, TÜBİTAK- SAGE,  Nisan 2015

CMMI Bilgilendirme (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş, -Mart 2016

CMMI Bilgilendirme  (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, ICTERRA A.Ş.,  Ocak 2016

CMMI Bilgilendirme (Workshop) Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş,  Ekim 2015 – Nisan 2016

ISO /IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi, 3 Gün, TÜRKTRUST A.Ş, Kasım 2015

CMMI Temel Eğitimleri, TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 - 2014)

CMMI SCAMPI Eğitimleri, TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 - 2014)

CMMI Uygulama Eğitimleri TÜRK TELEKOM, Teknoloji Başkanlığı (2012 – 2014)

CMMI Temel Eğitimleri, TÜBİTAK - BİLGEM, UEKAE, BTE, YVME (2007 -2012)

CMMI SCAMPI Eğitimleri, TÜBİTAK - BİLGEM, UEKAE, BTE, YVME (2009-2012)

CMMI Uygulama Eğitimleri TÜBİTAK - UEKAE, BTE, YVME (2009 -2012)

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

AQAP Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

 ISO IEC 12207 Standardı Eğitimleri, TÜBİTAK -BİLGEM (2002 -2012)

 Yazılım Kalite Yönetimi Eğitimi, KADEM, Ankara, 2005

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, KOSGEB, 2005

Sertifikaları

2019 - International Scrum Master (ISM)- Certification - International SCRUM Assembly, License Authorized Certificate ID: 15274bf7113e7.

2019-Scrum Fundamentals Certified (SFC) – SCRUMStudy, License Authorized Certificate.

2015 – (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB) Proje Yazımı ve Yönetimi Uzmanlık Sertifikası, Sakarya Üniversitesi Onaylı, Eylül, 2015.

2015 –  CMMI Institute-Certified CMMI Associate, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, Licence Number: 40076697, May, 2015.

2014 – COBIT 5  Foundation Training Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 August 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 5) - ITIL V3 Service Lifecycle; Continual Service Improvement Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 March 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 4) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Design Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 6-8 March 2014, Ankara

2014 - ITIL Expert Training (Module 3) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Strategy Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 13-15 February 2014, Ankara

2014 - CMMI Instructor Training, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, SEI Certified Instructors, (CMMI Instructor Training Entrance Exam: Passed), 26-28 May, 2014, Pittsburgh, PA, USA

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Internal Auditor Course Certification, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, 05-06 Şubat 2014, Ankara

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Documentation Course Certification,Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, License 07 Şubat 2014, Ankara

2014 - ISO / IEC 27001 Information Security Management System Foundation Course Certification,Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gazi Üniversitesi SEM, License 03-04 Şubat 2014, Ankara

2013 - ITIL Expert Training (Module 2) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Transition Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 19-21 December 2013, Ankara

2013 - ITIL Expert Training (Module 1) - ITIL V3 Service Lifecycle; Service Operation Course Certificate, ITIL - bir618 consultancy - Trainer: Fırat Okay, 3 days, 2-4 December 2013, Ankara

2013 - ISO / IEC 20000 Information Technologies -Service Management System- Internal Auditor Certificate, NOVENTUM IT Management Consulting, Trainer: Kerim Yüksel, 14-15 November 2013 * ISO /IEC 20000 İç Denetçi Sertifikası

2013 - CMMI - SCAMPI V1.3 Method Training Certificate, Instructor: Wayne Littlefield, CMMI Institute, powered by Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute - SEI), May, 2013, Turk Telekom, Ankara

2013 CMMI V1.3 Model Upgrade Training Certificate, CMMI Institute, powered by Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute - SEI)

2010 Intermediate Concepts of CMMI Certificate - Succesfully Completed , 5 days End of Course Exam: Passed., Eğitimci: Patrick Kirwan (CMMI Instructor, Carnegie
Mellon University, SEI) Lead Appraiser: Steve Fletcher (CMMI Lead Appraiser, Carnegie Mellon University - SEI) - Paris, FRANCE, 2010

2010 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK-BİLGEM - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2013 SCRUM MASTER- Accredited Certification - International SCRUM Institute, License Authorized Certificate ID: 01078063493128.

2008 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK - BİLGEM - BTE - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2008 Standard CMMI Class A Appraisal (SCAMPI-A) -Team Membership Certificate, 5 days, TÜBİTAK - BİLGEM - UEKAE / G222 - Lead Appraiser: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

 2007 Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement SCAMPI , Certificate of Completion, 1 day - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2007 Introduction to Capability Maturity Model Integration CMMI v.1.2, Certificate of Completion, 3 days - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser, Software Engineering Institute - SEI)

2006 Introduction to Capability Maturity Model Integration CMMI v.1.1 Certificate of Completion, 3 days - Instructor: Norman Hammock (CMMI Lead Appraiser,
Software Engineering Institute - SEI)

2003 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi Sertifikası, IRCA/IATCA Approved Training Certification, 6 days, Unicon-Batalas, Ankara

2000 Hacettepe Üniversitesi - HÜFAM - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı (3 ay), Ankara

 

Yurtdışı Eğitimler ve Kongreler

CMMI Instructor Training, Carnegie Mellon University, CMMI Institute, SEI Certified Instructors, (prerequisite entrance exam: passed), 26-28 May, 2014, Pittsburgh, PA, USA

Intermediate Concepts of CMMI Trainining, (End of Course Exam: Passed), Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University, Succesfully Completed, Paris, FRANCE, 2010

CMMI - SEPG EUROPE 2008, Designing The Future, CMMI International Conference, Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University, Hilton Park
Hotel, 9 - 14 June 2008, Munich, GERMANY

 

Katıldığı Uluslararası / Ulusal Kongreler, Konferanslar ve Sempozyumlar

1. Ulusal TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) Kongresi,  Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2019

2. Business & Organization Research (BOR)  Conference, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2019

18. Uluslarası İşletmecilik Kongresi /18th International Management Congress, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2-4 Mayıs, 2019

 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2-3 Kasım, 2018

II Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri (SADAB) Sempozyumu, 21-23 Ekim 2018, Antalya, Türkiye

Business & Organization Research (BOR)  Conference, Karabük Üniversitesi, 12-14 Eylül, 2018 – Safranbolu, Türkiye

1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indıcators), Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi (14Th. National Management Congress), Aksaray Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray, Türkiye

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Melihşah Üniversitesi, Kasım, 2014

 Tourman 2014, 9. International Conference “ New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 Sept, Burhaniye, Turkey

 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Mayıs 2013

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi (12Th. National Management Congress), İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Türkiye

6.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2013, ANKARA

International Conference on Business and Management (ICBM 2013) April 26, 2013, The Social Sciences Research Society: SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, AYDIN

5.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2012, ANKARA

 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler Kongresi, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Sakarya Üniversitesi, 2011, SAKARYA

4.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2011, ANKARA

 3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Yazılım Kalite Yönetimi ve CMMI Özel Oturumu - Oturum Başkanı), Çankaya Üniversitesi, 2010, ANKARA

3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2010, ANKARA

Akademik Bilişim 2010, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Muğla Üniversitesi, MUĞLA

Bilişim 2009, Bilişim Kurultayı, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Türkiye Bilişim Derneği, 2009, ANKARA

 2.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (Bildiri Sunumu-Konuşmacı), Çankaya Üniversitesi, 2009 ANKARA

Kamu Kaynaklarının Etkili Yönetimi Stratejik Planlama ve İzleme, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi-KALDER)

Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi-KALDER)

Yönetim Kalitesi ve Dünya Markası olarak Türkiye, İSTANBUL (Ulusal Kalite Kongresi KALDER)

 4. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

8. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

11. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, ANKARA

 

Yayınlanmış Kitapları / Kitap Bölümleri

Kitap Adı: Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri

Yazarı: Dr. C. Öcal FİDANBOY,  ISBN: 9786056719608, , Ebat: 16x23 cm,  Fidanboy Yayıncılık, Baskı Yılı: 2017 Sayfa Sayısı: 238 sayfa, Kapak: Karton Kapak, Kitap Dili: Türkçe, Basım Yeri: Ankara

Kitap Adı: Research & Reviews in Social, Human and Admisitrative Sciences

Kitap Bölümü: Identification of Prioritized Common Core Competencies Affecting R&D Performance in Information Technology Sector (Chapter – 11)

Kitap Bölümü Yazarı: Dr. C. Öcal FİDANBOY (11. Bölüm)

Editorler: Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU,  ISBN: 978-605-7631-63-3